Koningsdag.jpg (2)
19 sep 2019

Koningin Máxima aanwezig bij landelijke bijeenkomst VPTZ Nederland

Hare Majesteit Koningin Máxima woont woensdagmiddag 9 oktober een deel bij van het congres ‘Samen van betekenis – Jij maakt het verschil!’ in Flint. Het congres wordt georganiseerd door Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ). Dit is de koepel van organisaties die, met inzet van vrijwilligers, mensen in hun laatste levensfase en hun mantelzorgers ondersteunt.

‘Samen van betekenis – Jij maakt het verschil!’ gaat over het belang van vrijwilligers voor de palliatieve terminale zorg. Koningin Máxima woont een lezing bij en is aanwezig bij de uitreiking van de ‘Prijs de Vrijwilliger’-award aan één van de drie genomineerde VPTZ-organisaties.

Koningin Máxima spreekt aansluitend, samen met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met de prijswinnaars en genomineerden. Daarnaast vertellen vrijwilligers over wat zij kunnen betekenen voor de cliënt en betrokken familieleden, maar ook wat het werk voor hen betekent.

De ondersteuning door vrijwilligers van mensen in de laatste fase van hun leven gebeurt bij mensen thuis, in hospices en in zorginstellingen. VPTZ Nederland ondersteunt ruim 200 lidorganisaties, waarbij meer dan 12.000 vrijwilligers actief zijn.

Theaterhart Amersfoort
Mis geen enkel theater nieuws!