Mr. Gerard Spong - In vertrouwen (Martijn Berk) 1.jpg
EMPI_20180915_0003.jpg
EMPI_20180915_0005.jpg
EMPI_20180915_0063.jpg
EMPI_20180915_0087.jpg
EMPI_20180915_0082.jpg

Mr. Gerard Spong

In Vertrouwen

‘In Vertrouwen’ is een bijzonder theatercollege, waarin Mr. Gerard Spong vertelt over zijn leven en carrière als een van Nederlands meest vooraanstaande strafrechtadvocaten. Hij zit veertig jaar in het vak en werd tot nu toe zeven keer uitgeroepen tot Nederlands beste advocaat. Op intrigerende wijze geeft Spong een inkijk in het functioneren van een pleitbezorger in strafzaken; zijn taakopvatting, dilemma’s waar hij mee te maken krijgt en natuurlijk de bewijsperikelen. Spong bespreekt deze facetten mede aan de hand van een aantal geruchtmakende moord-, zeden- en fraudezaken.
Mr. Gerard Spong treedt regelmatig op in de media. Zo was hij onder meer te gast in ‘College Tour’, was hij een van de geïnterviewde topadvocaten in de tv-serie ‘Kijken in de ziel’ en geeft hij geregeld zijn visie op actuele gebeurtenissen in tv-programma’s als ‘Pauw’ en ‘De Wereld Draait Door’. Daarnaast bracht hij meerdere (misdaad)romans uit.

www.dgtheater.nl

Let op: het restaurant is deze avond vol. U kunt niet meer reserveren.

Theatercollege
Bestel Kaarten

Extra kosten: € 1,- administratiekosten per kaartje met een maximum van € 5,- per bestelling. Garderobe en een pauzedrankje zijn inbegrepen in de toegangsprijs.

Theatercollege Gerard Spong staat als een huis

'Hij stuurt zijn publiek naar huis met enkele lastige ethische dilemma’s.'

Theatercollege Gerard Spong staat als een huis

'Hij stuurt zijn publiek naar huis met enkele lastige ethische dilemma’s.'

Na een première waarbij genodigde collega-advocaten, familieleden, vrienden, persleden en een handjevol bekende Nederlanders vanuit de grote zaal van Schouwburg Amstelveen Spongs theaterdebuut mochten bijwonen, is de voorstelling ‘In vertrouwen’ vanaf nu in theaters door heel Nederland te zien. Spong heeft in zijn immer drukke agenda ruimte gemaakt voor een nationale tournee van maar liefst 54 speeldata. Dit alles zodat de gewone burger zich een avondje kan vastbijten in de taaie stof van advocatuur en strafrechtspraak. Hoewel Spong zich gezien de lengte en complexiteit van zijn zinnen en woordkeuzes, evenals de benodigde basiskennis van (politieke) actualiteiten en het Nederlandse rechtssysteem slechts lijkt te richten op een beperkte groep toehoorders, en wel de groep hoger opgeleide Nederlanders, is deze voorstelling voor die beperkte groep mensen een echte knaller! Het theatercollege van Mr. Gerard Spong staat als een huis.

Enige basiskennis van het Nederlandse (straf)rechtssysteem en de algehele actualiteit strekt overigens tot aanbeveling. Het tempo van het college ligt namelijk tamelijk hoog en veel tijd voor bezinning is er niet. Zo is ook een royale woordenschat een vereiste voor het kunnen volgen van de mooie zinnen en zorgvuldig gekozen woorden waarin Spong zijn boodschap verpakt. Van Jip-en-Janneketaal is geen sprake; menig taalliefhebber zal smullen van de precisie waarmee zinnen worden geformuleerd. Geen ‘’uuuh’’ of hapering staat deze talige spreker en zijn kennisoverdracht in de weg.

Middels tot de verbeelding sprekende anekdotes, humor en visuele ondersteuning neemt Spong de aanwezigen (ook letterlijk) mee in zijn alledaagse leven als advocaat van grote criminelen als moordenaars, verkrachters en bankovervallers. Hij spreekt over de soms krankzinnige zaken die hij op dagelijkse basis onder ogen komt en verheldert hierbij zorgvuldig en nadrukkelijk een aantal diepgewortelde misconcepten. Een voorbeeld hiervan is de eeuwige vraag wat maakt dat Spong niet ten onder gaat aan een slecht geweten wegens het bijstaan van al deze grote slechteriken. Hij zegt hierover:

‘’Ik sta moordenaars, verkrachters en bedriegers bij en daarbij geldt één guldenregel. En dat is dat mijn belangenbehartiging volstrekt eenzijdig moet zijn. Dat staat gewoon in de advocatenwet en als je de wet naleeft zit je wat betreft je geweten vrij safe.’’

‘In vertrouwen’ is geen avondje onderuitzakken, zoals u dat allicht wel gewend bent in het theater. Het is een heus college en doet daarmee eer aan de terecht gekozen term ‘theatercollege’. Spong, wiens carrière binnen de advocatuur al 40 jaar lang broedt, werd tot op heden zeven keer benoemd tot ’s lands beste advocaat. Zijn theatercollege is dan ook een ware lust voor eenieder die zich wenst onder te dompelen in de kennis van deze vooraanstaand strafrechtadvocaat en intelligent man.

Spong laat je kritisch kijken naar huidige trends in het strafrecht en de rol van de media hierin. Hij stuurt zijn publiek naar huis met enkele lastige ethische dilemma’s.

Door: Bo van Hagen

Spong in het theater: 40 jaar rechtsbijstand aan moordenaars, verkrachters en bedriegers

'Een ware strafrechtexperience!'

Spong in het theater: 40 jaar rechtsbijstand aan moordenaars, verkrachters en bedriegers

'Een ware strafrechtexperience!'

Vermaard strafpleiter Gerard Spong zit 40 jaar in het vak. Dit viert hij door met een theatervoorstelling door het land te trekken en bezoekers een kijkje in de keuken van zijn praktijk te bieden. Had hij dat niet beter in een collegezaal kunnen doen? Welnee, zijn show is een ware strafrechtexperience!


Dat zijn clientèle voornamelijk bestaat uit moordenaars, verkrachters en bedriegers wordt overigens door Spong zelf benadrukt aan het begin van de voorstelling. “Iedereen heeft recht op eenzijdige belangenbehartiging,” trapt hij af. De wet zorgt er volgens hem voor dat hij zijn werk met zuiver geweten kan doen. De voorstelling heet In vertrouwen, verwijzend naar de vertrouwelijke aard van het overleg tussen hem en zijn cliënten. En het publiek in de schouwburg uiteraard.


Met voorbedachten rade
Spong maakte naam met het voeren van de verdediging in zaken die breed werden uitgemeten in de media. Zo adviseerde hij meesterdief Aage Meinesz, Patrick Kluivert, tegenstanders van het regime van Desi Bouterse en stond hij ook een verdachte bij in de omvangrijke Octopuszaak. Als advocaat-stagiair lukte het hem een Palestijnse vrouw vrijgesproken te krijgen die werd verdacht van terrorisme en vliegtuigkaping. Ze was opgepakt in Suriname, ten onrechte volgens Spong. “Heel Paramaribo sidderde – voor háár,” zegt hij, terwijl haar knappe gelaat op een scherm wordt geprojecteerd. Kort na haar vrijspraak startte Spong zijn eerste strafrechtkantoor in Amsterdam. Dat was in 1978 en dus heeft hij dit jaar een jubileum te vieren.


Op kalme wijze toont Spong de vele facetten van het vak, aangevuld met anekdotes uit zijn jeugd die hem in meer of mindere mate op het spoor van het strafrecht hebben gezet. Vanuit een bureaustoel legt hij enkele casussen uit, waarbij hij niet schuwt duivelse dilemma's aan het publiek voor te leggen. Laveert hij naar zijn chesterfield, dan valt er een persoonlijke noot te verwachten, bijvoorbeeld over zijn jeugd in Suriname. Neemt hij plaats achter het katheder, dan duikt hij meer de diepte van het strafrecht in. Wist u dat vergiftiging vrijwel altijd met voorbedachten rade plaatsvindt en dat de meeste vergiftigingen door vrouwen worden gepleegd?


Walhalla van het strafrecht
Dat de thema's praktijk, theorie en privé zo soepel met elkaar verweven zijn, heeft er alles mee te maken dat Spongs leven volledig in het teken van het strafrecht staat. De toeschouwer krijgt ruimschoots de kans om over de schouder van Spong mee te kijken. Wanneer het onderwerp ‘contact met de cliënt’ aan bod komt, lopen we via een projectiescherm daadwerkelijk zijn praktijk aan de Keizersgracht binnen, door hem liefkozend het walhalla van het strafrecht genoemd. Spong legt uit dat hij tijdens het eerste gesprek met de cliënt hem of haar vraagt alle feiten op tafel te leggen. “Doet u dat niet, dan is het zonde van uw tijd en goed voor mijn portemonnee,” vult hij snel aan.


De verdedigingsstrategie wordt vervolgens uitgerold op basis van bekennen, ontkennen of zwijgen; een keuze die bij de cliënt ligt, maar waarbij de advocaat wel aangeeft wat de grootste kans van slagen heeft (lees: de geringste straf oplevert). Het is nu aan de advocaat om de deugdelijkheid van het bewijsmateriaal te onderzoeken – ten gunste van de rechtsvinding uiteraard. Van getuigenverhoren tot het houden van een pleidooi en van honorarium tot de rol van de media: elk onderdeel van de verdediging komt in het theater aan bod.


Spong biedt tijdens zijn theatertournee op innemende wijze een kijkje achter de schermen van het strafrecht. Hier is een vakman aan het woord en affiniteit met zijn werk is geen vereiste om uitermate geboeid te raken door zijn verhaal. Is de strafpleiter aan het einde van de voorstelling nog steeds degene die zand in de machine van de rechtsgang strooit? Volgens Spong draait het vooral om eindeloos twijfel zaaien. Want, en hij citeert professor David Simons, “een rechter die geen twijfel te overwinnen heeft gehad, oordeelt lichtvaardig”.

Door Jan-Kees van Oord

Wellicht

Ook interessant

Theaterhart Amersfoort

Blijf op de hoogte