Blog van Harold: opruimen is terugkijken!

26 januari 2021

Mijn bureau is altijd goed opgeruimd. Toch laat ik de nationale bureau opruimdag (11 januari) niet aan mij voorbij gaan. Ik ruim mijn computer op! Herinneringen komen daarbij boven. Opruimen is onlosmakelijk verbonden met terugkijken.

Thuiswerken
Ik ruim mijn notulen op en denk aan thuiswerken. Dat is niet altijd fijn als je veel rumoer om je heen hebt, zoals spelende kinderen. Dat levert een nieuwe vorm van stress op. Wij hebben onze medewerkers de gelegenheid gegeven de thuiswerkstresstest te doen. Een zogenoemde mental-check. Naast praktische tips en adviezen kunnen medewerkers een gesprek aangaan met een bedrijfsmaatschappelijk werker. Ik heb onze mensen duidelijk gemaakt ‘echte contacten’ met gezin en familie niet te vergeten. En af en toe even lucht te gaan scheppen met de kids of de hond.

Teams en Zoom
Ook vergaderingen via Teams of Zoom is een compleet andere manier van werken. Dat was eerst wennen, maar het blijkt efficiënter. De vergadertijd is korter. Maar het is belangrijk het persoonlijke aspect niet te vergeten, maar te agenderen. Beginnen met hoe gaat het met iedereen. Levert deze manier van vergaderen nu meer op? In elk geval niet minderen dan anders. We leren dat vergaderen slimmer en efficiënter kan. En de diepgang moeten we apart agenderen en daar dan alleen over spreken.

Van een nadeel een voordeel maken
Het lijstje wat niet meer kon was snel gemaakt. Ons team keek creatief en flexibel wat wel mogelijk was. De technische afdeling hield zich bezig met het jaarlijkse onderhoud. De medewerkers van ons restaurant namen het initiatief de kleedkamers te gaan schilderen. Onze stadsprogrammeur bedacht dat al die festivals, die niet konden doorgaan, wel een plekje konden krijgen op ons binnenterrein. Natuurlijk met het toegestane aantal mensen. Normaal is Flint in de zomer dicht, nu waren we juist open.

Mooie initiatieven ontstonden
Landelijk leverde de lockdown voor onze samenwerking in de Vereniging voor Schouwburg Directeuren ook iets moois op. In Utrecht vielen we onder de afdeling Zuid-Holland. We besloten een eigen afdeling Utrecht op te richten. Samen benaderden we de provincie om de regie in handen te nemen wat de steun aan de theaters betreft. Vooral de kleine theaters verdienden aandacht. De nieuwe samenwerking blijft.

Hartverwarmend!
Flint heeft Dragers. Zij voelen zich verantwoordelijk voor het culturele klimaat in Amersfoort en de regio. Het is geweldig dat deze bedrijven, ook al hebben ze het nu zelf ook moeilijk, Flint blijven steunen. Zij blijven ons, de cultuur, trouw. En dat is in deze barre tijd heel bijzonder. En hartverwarmend!

Door terug te kijken zie je gelukkig lichtpuntjes in deze donkere tijden, die moed geven om met veel energie door te gaan.

Het perfecte podium voor iedere zakelijke bijeenkomst