Flint doet goed

Als theater in Amersfoort zoekt Flint de verbinding met de stad. Er worden mooie voorstellingen geprogrammeerd, er vinden zakelijke evenementen plaats, maar daarnaast is ook de samenwerking met organisaties en projecten met een goed doel belangrijk; projecten in de stad of regio met een maatschappelijk belang. Door deze samenwerkingen zijn we open en toegankelijk voor iedereen.

Goed doel
Eén van die invalshoeken is het willen ondersteunen van een charitatieve instelling. Jaarlijks wordt telkens een ander ideëel doel geselecteerd op basis van inhoud, actualiteit, hulpvraag, uitstraling en mate van professionaliteit. Dit kan zowel een lokaal, regionaal als landelijk initiatief zijn. Flint biedt letterlijk en figuurlijk een podium voor een dergelijke instelling en faciliteert en ondersteunt; de instelling zelf vult haar eigen programma in en voert deze als organisator uit. In marketing en communicatie wordt zo veel als mogelijk gezamenlijk opgetrokken met als doel elkaars netwerken aan te spreken, te verbinden en te versterken. Er wordt slim samengewerkt om uiteindelijk zo veel mogelijk resultaat te behalen, doorgaans in de vorm van een groei in awareness en/of het inzamelen van zo veel mogelijk financiële middelen ten behoeve van het ideële doel. Gezien Flints hoedanigheid als culturele instelling, met bijbehorende organisatiestructuur en begroting, zijn de mogelijkheden om dergelijke initiatieven op deze wijze te ondersteunen beperkt tot éénmaal per (theater)seizoen.

Andere samenwerkingen
Naast het jaarlijkse goede doel, gaat Flint gedurende het jaar de samenwerking aan met diverse organisaties.

 

Theaterhart Amersfoort
Mis geen enkel theater nieuws!