Duurzaamheid

Flint heeft alles in huis om van jouw bijeenkomst een onvergetelijke beleving te maken. Al meer dan 3.500 organisaties gingen je voor!

Flint Theater Evenementen & Congressen heeft samen met Bureau 8080 het duurzaamheidsbeleid opgesteld. Dit beleid bestaat uit een ambitie met strategische doelen en een duurzaamheidsprogramma met verbetermaatregelen voor de komende jaren.

De duurzaamheidsambitie van Flint is om in 2030 een klimaat neutrale cultuurinstelling te zijn die met haar programmering een bijdrage levert aan cultuur in relatie tot klimaat. Onder een klimaat neutrale cultuurinstelling verstaan we een minimale CO2footprint. Daarnaast streeft Flint groen werkgeverschap na, en een programmering gericht op bewustwording over duurzaamheid. Om deze ambitie te realiseren zijn er 4 pijlers opgesteld.

Duurzame bedrijfsvoering. Hiervoor werken wij met BREEAM. BREAAM is een internationale certificeringsmethode voor duurzaamheid in de volle breedte. Drie thema’s zijn onderdeel van dit programma, namelijk energie, materiaalstromen (inkoop en afval) en transport. Deze thema’s veroorzaken de grootste milieubelasting van Flint.

Duurzame huisvesting. Dit gaat over het toekomstbestendig beheren en (ver)bouwen van het pand.

Groen werkgeverschap. Dit heeft betrekking op het zijn van een goede werkgever, waar aandacht is voor de gezondheid en werkbeleving van medewerkers. Daarnaast gaat het ook over sociaal werkgeverschap, ofwel een divers en inclusief beleid.

Duurzame samenwerkingen & communicatie. Met als doel om duurzame en bewuste keuzes (zichtbaar) te maken binnen samenwerkingen met gasten. Met gasten worden bezoekers, artiesten, gezelschappen, samenwerkingspartners, en andere externen bedoeld. Dit wordt bereikt door extern communiceren over duurzaamheid en de dialoog aan te gaan met productiemaatschappijen, artiesten en gezelschappen.

Het perfecte podium voor iedere zakelijke bijeenkomst